HPT - magNETic

2017 - 2018


Ordina zet vol in op High performance teams, dit is een multidisciplinair team van professionals met complementaire kennis die gewend zijn met elkaar te werken. Enkele personen van het team in spe hadden al eerder met elkaar samengewerkt, om deze reden is HPT magNETic ook samengekomen. Het formeren van het team, het opzetten van een teamvisie en promotiemateriaal. Het begin van de vorming van een HPT is gezet. Het team heeft binnen Ordina verschillende preparatie sessies gehad en we kunnen aan de slag met de 1ste klus binnen Topicus.


TOPICUS

Force is een mid office applicatie, wat gebruikt wordt door verschillende grote banken. De applicatie bestaat al vele jaren en is een behoorlijke monoliet geworden. De gedachte gaat om de applicatie op te splitsen in verschillende componenten/microservices om weer een beheersbare codebase te krijgen. Tijdens mijn werkzaamheden heb ik meegewerkt aan het oplossen van verschillende features binnen de code base van Force. Daarnaast is het de bedoeling om een eigen component op te pakken en volledig uit te werken naar een volwaardig microservice. Enkele features zijn uitgewerkt waarmee de basis is gelegd voor de nieuwe code base, hier kan het team verder mee.


 Technieken

 • C#
 • CSS
 • GIT
 • HTML
 • Javascript
 • SQL
 • WebForms

 Software

 • Confluence
 • Jenkins
 • Jira
 • Sourcetree
 • SQL Management Studio
 • Visual Studio 2015