Projects

Vragen retrospective

JQuery | 2020


In verband met de Coronacrisis was het voor sommige collega's niet mogelijk om naar kantoor te komen. Aangezien er een vragen retrospective gepland stond, moesten deze collega's natuurlijk ook hun vragen kunnen trekken, hiervoor heb ik deze pagina gemaakt. Bij het klikken op de knop wordt er random een vraag getrokken.

M&M retrospective

JQuery | 2020


In verband met de Coronacrisis was het voor sommige collega's niet mogelijk om naar kantoor te komen. Aangezien er een M&M retrospective gepland stond, moesten deze collega's natuurlijk ook hun kleur kunnen trekken, hiervoor heb ik deze pagina gemaakt. Bij het klikken op de knop wordt er random een M&M kleur getrokken.
Wees vrij om deze pagina te gebruiken voor uw eigen retrospective.

AngularJS

AngularJS | 2018


Dit project was bedoeld om mijn kennis mbt AngularJS weer op te halen. De pagina haalt gegevens op uit een koppeling met Overheid.IO, en geeft deze resultaten weer.

REST

C# - REST | 2018


Dit project was bedoeld om door middel van REST een connectie te maken met een datasource. Als datasource heb ik gekozen voor een koppeling met Overheid.IO. Door middel van een WinForms interface kan de datasource uitgelezen worden en worden gefilterd op verschillende waardes.

PostGreSQL

C# - PostGreSQL | 2015


Dit project was voor mij bedoeld om een connectie te maken met een PostGreSQL en ook data hieruit te kunnen ophalen. Door middel van een WinForms interface kan een connectie worden gelegd met de database waarop verschillende query's kunne worden uitgevoerd.

Webservice

C# - Webservice| 2015


Dit project is voor mij bedoeld om door middel van een webserivce een XML bestand tussen een Client en Server te versturen. De Client stuurt naar de Host een naam, de Host zoekt vervolgens het bijbehorende telefoonnumer op en stuurt deze terug naar de client die deze vervolgens weergeeft.

Waitinglist

JS - JQuery | 2015


Voor het opzetten van een wachtrij applicatie heb ik dit demo model gemaakt. De bedoeling was dat wanneer men in een wachtkamer zit verschillende test data voorbij kan zien komen, ookal past de testdata niet op het scherm.