Rabobank

2017


Het mede-ontwikkelen van een interne rapportage tool genaamd PRIS, waarmee snel inzicht verkregen kan worden in de voortgang van projecten. Middels deze tool kunnen ook verschillende rapportages worden gegenereerd. PRIS is een web-applicatie waarin de functionaliteit van twee bestaande applicaties (MBA en InfraRadar) zijn geïntegreerd. Daarnaast is hier additionele functionaliteit aan toegevoegd. PRIS is een interne applicatie en maakt gebruik van AD authenticatie.

Het MBA deel is gericht op projecten en de mogelijkheid om voortgangsrapportages toe te voegen. Het dashboard toont door middel van smileys in één oogopslag de status van het project. Bovendien wordt de history van de projectrapporten bijgehouden om na te kunnen gaan op welk onderdeel er progressie is geboekt.

Het infraRadar deel toont de relaties (mappings) tussen de verschillende applicaties en de bijbehorende agreements. Een agreement wordt automatisch aangemaakt bij het koppelen van een project/change initiative aan een applicatie. Daarbij wordt de status van een agreement op basis van business logic toegekend. Elke mutatie m.b.t. applicaties en agreements wordt in een progress report bijgehouden.

Tevens heeft deze applicatie een interface met CMDB. Hier wordt telkens een import van de configuratie items opgehaald. Configuration items zijn onderdelen van een migratie binnen een project.


 Technieken

  • AngularJS
  • ASP.NET MVC
  • Bootstrap
  • C#
  • Entity Framework
  • GIT
  • Javascript
  • JQuery
  • OData
  • SQL
  • Typescript

 Software

  • Confluence
  • Fiddler
  • Notepad++
  • SQL Management Studio
  • TFS
  • Visual Studio 2015